เราสามารถส่ง line ข้ามแพลตฟอร์มโปรแกรมอื่นได้

line เปิดตัวในอินเดียในเดือนกรกฎาคม 2556 และในเดือนตุลาคม 2556 บริษัทประกาศว่ามีผู้ใช้เกือบ 10 ล้านคนในประเทศ ปัจจุบันบริษัทกล่าวว่ามีผู้ใช้เกือบ 17 ล้านคนในอินเดีย สติ๊กเกอร์แพ็คเป็น feature หลักในไลน์มาโดยตลอด สติกเกอร์ดังกล่าวมีตัวละครดั้งเดิมมากมาย […]

เทคโนโลยี Blockchain คือสิ่งที่ Line มุ่งมั่นที่จะพัฒนา

line Xenesis และ Find Satoshi Lab Limited บรรลุข้อตกลง MOU เกี่ยวกับการพัฒนา STEPN โดยใช้ line Blockchain มุ่งที่จะร่วมมือในการโลคัลไลซ์เซชั่นและการจัดหา […]